Taneční centrum Praha - konzervatoř

Historie: založeno 1961 jako první středoevropské centrum současného tance, nad oslavami 50. výročí založení převzaly záštitu: UNESCO, MŠMT, MK, AMU, ND a DU/IU 

Typ školy: konzervatoř - střední odborná škola poskytující střední a vyšší odborné vzdělání včetně umělecko pedagogické přípravy - taneční pedagogika 

Profil absolventa: maturita (SŠ) + absolutorium (VOŠ) + pedagogická aprobace, titul: diplomovaný specialista 

Vzdělávací koncepce: kombinace osmileté taneční konzervatoře a osmiletého gymnazia,  kombinace výuky klasického, současného, jazzového tance a alternat. oborů. Umělecká praxe: dvě studentská umělecká tělesa (100 akcí ročně). Manažerská praxe: studentská umělecká agentura (30 akcí ročně), povinné rehabilitační programy, přísná životospráva, zdravotní péče. Odborná knihovna, audio a videotéka, historický archiv. 

Délka studia: osmileté denní studium, čtyřletý diferencovaný program: taneční pedagogika 

Věk studentů: nejdříve od 11 let (zahájení studia nejdříve po 5. třídě ZŠ) zvláštní diferencovaný program pro neaprobované taneční pedagogy s praxí 

Personální věci: počet studentů 161, z toho 61 mimopražských a 26 zahraničních.  43 pedagogů a tvůrců, z toho 16 aktivních umělců (6 zahraničních).  Vlastní internát s vychovatelským dozorem, vlastní doprava - školní minibusy. 

Periodické odborné aktivity: Mezinárodní týdny tance, Letní taneční workshop, Letní taneční škola, Vánoční taneční scéna, Taneční učitelé roku, Závěrečné představení, Absolventské představení, regionální taneční campy

Umělecké aktivity - scénická, interpretační a tvůrčí praxe:

BALET PRAHA JUNIOR 

komorní těleso - 16 nejlepších studentů vyšších ročníků ve věku 17 - 20 let (založeno 1999) repertoár: 14 jednoaktových baletů v celkové délce 3 hodiny. Celovečerní taneční představení: Quattro dances, Kouzelná flétna, Nulová gravitace, Elixír. Stvoření tance - vzdělávací program pro školy s živým komentářem, (75 minut). Produkce: 60 představení za sezónu, pražské scény: Stavovské divadlo, Divadlo na Vinohradech, Komedie, ABC, Švandovo divadlo, Kongresové centrum Praha, Divadlo Bravo, kulturní domy pražských periférií.  55 % představení v regionech, 5 % v zahraničí 

BABY BALET PRAHA

komorní těleso - 22 nejlepších studentů nižších ročníků ve věku 13 - 16 let (založeno 2004) repertoár: 22 choreografických etud v celkové délce 2 hodiny. Celovečerní taneční představení: Tanec pralesa, Letem světem, Vítej na světě. Jak se dělá tanečník - vzdělávací program pro školy, (75 minut). Produkce: 35 představení za sezónu, pražské scény: Divadlo Hybernia, Divadlo na Vinohradech, Kongresové centrum Praha, Divadlo Bravo, kulturní domy pražských periférií. 50 % představení v regionech, 3 % v zahraničí.

MEZINÁRODNÍ CENTRUM TANCE, z.s 

Studentská umělecká agentura - organizace uměleckých a odborných akcí: produkce, propagace, marketing, fundraising, ekonomika, audio a videotéka kmenového repertoáru, mobilní scénická technika (kompletní jevištní, zvukové a světelné vybavení - cca 400 položek v hodnotě 2,4 mil. Kč), kostýmy, dekorace a rekvizity (2700 položek v hodnotě 3,5 mil.Kč), audio a videotéka (2500 položek) V období 2008 - 2018 agentura vyprodukovala 875 představení ve 106 domácích a 11 cizích městech. Agentura koprodukuje s Pražským komorním baletem, FOK, ČT a také nosné periodické projekty: Invaze tance do regionů, vzdělávací projekty: Jak se dělá tanečník a Stvoření tance.