Kluci tančí? tančí!

Pro pohybově nadané uchazeče, kteří mají zájem o studium gymnázia a současně intenzívní studium tance v konzervatorním rozvrhu. Taneční žánr je zaplněn dívčími talenty, ale stále ještě skromným počtem chlapců. Takové stigma by se mělo zlomit, vždyť na nové tanečníky - talentované, pracovité a vzdělané profesionály - čeká krásná umělecká, pedagogická a manažerské práce.

Taneční konzervatoř  TCP je střední odborná škola, která poskytuje střední a vyšší odborné vzdělání včetně pedagogického (zakončená maturitou a absolutoriem s pedagogickou aprobací). Její vývoj začíná v roce 1961, denní studium v roce 1994. Praktické předměty: klasický, současný a jazzový tanec, akrobacie, step, taneční sporty, repertoár, resp. choreografie. V teorii je kladen důraz na kvalitní gymnaziální základ a odborné předměty z oblasti jazykové, humanitní, pedagogické a z kulturního managementu.

Konzervatoř produkuje rozsáhlou uměleckou činnost: studentská umělecká agentura produkuje juniorské umělecké soubory Balet Praha Junior a Baby Balet Praha, choreografické workshopy, festivaly, turné a individuální stáže včetně zahraničních - zde je kvalitní uplatnění právě pro chlapce.

Talentové testy a konzultace jsou organizovány 2 x měsíčně - termín a podmínky obdržíte na základě elektronické přihlášky. Starší studenti (ve vyšší než 5. třídě ZŠ) mohou být zařazeni do vyšších ročníků osmiletého studia podle výsledků talentových testů. Záměrně nepředepisujeme věk uchazečů - vzhledem k dosavadní praxi chceme dokázat, že studium v umělecké a kulturní oblasti je především věcí talentu, píle a rozumu. 

Nadace Tanec a Divadlo opět nabízí úspěšným lovcům klukovských talentů dotační a podpůrné programy pro jejich další pedagogickou a náborovou činnost.