Rehabilitace

Fyzioterapie – Masáže – Bazén – Hydrojet – Solux


Fyzioterapeuti, maséři

Mgr. Jindřich Douda, vedoucí rehabilitace

- zodpovídá za provoz rehabilitace

- ordinační hodiny: středa, čtvrtek pátek 10-16

Mgr. Lenka Horáková

- ordinační hodiny: pondělí 10-16

Mgr. Magdaléna Hlobilová

- ordinační hodiny: úterý 10-16

Mgr. Anna Novotná

- ordinační hodiny: pouze po domluvě v případě potřeby vyšetření diagnostickým ultrazvukem

Veškerá rehabilitace probíhá v ordinaci/masérně nebo v posilovně TCP.


Informace o rehabilitačním programu

Každý student TCP musí věnovat dostatek času nejen samotnému studiu, ale i preventivním léčebným opatřením tak, aby předcházel úrazům, zraněním a bolestem pohybového aparátu.

TCP nabízí za tímto účelem každému studentovi následující možnosti:

 • Individuální fyzioterapie (trvání 30-45 min – dle domluvy)
 • Masáže (klasická masáž, relaxační, sportovní, reflexní, masáž baňkami)
 • ideální je před masáží absolvovat nahřátí pod soluxem 5-15 minut
 • Bazén – aquapark Barrandov (60 minut – viz zvláštní rehabilitační plán)
 • Posilovna (frekvence a přesný program dle dispozic fyzioterapeuta)
 • Hydrojet – suchá masážní vana – 2 frekvence x 12 minut + klid na lůžku
 • Vířivka na nohy (2 x 10 minut)
 • Sauna (min. počet 2, frekvence dle dispozic FZT)
 • Magnetoterapie (frekvence a počet dle stavu a domluvy s FZT)
 • zmírnění bolesti, protizánětlivý účinek, urychluje hojení
 • Solux (při bolestech a únavě svalů, vhodné před i po tréninku)
 • prohřátí, prokrvení svalů, podpora imunity, urychlení hojení
 • Biostimulační lampa (frekvence a počet dle stavu a domluvy s FZT)
 • analgetický, protizánětlivým a regeneračním efekt

Každý člen souboru Balet Praha Junior a Baby Balet Praha je povinen minimálně dvakrát týdně absolvovat rehabilitační program:

- fyzioterapie nebo masáž

- bazén (plavání a relaxační cvičení ve vodě) nebo sauna

Ostatní studenti jsou povinni absolvovat tento rehabilitační program jednou za týden.

Upozorňujeme, že rehabilitační programy nejsou – přes opakované žádosti na MŠMT – stále ještě zahrnuty v "rámcovém vzdělávacím programu" tanečních konzervatoří! Náklady na tyto procedury tedy musí hradit škola z vlastních příjmů + studenti na ně přispívají formou paušálního ročního příspěvku.


INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch funkcí pohybového aparátu. Cílí na konkrétní obtíže či poruchy (ploché nohy, bolesti kloubů a páteře, hypermobilita, vadné držení těla, skolióza apod.) a jejich ovlivnění. Pro ideální průběh terapie je většinou třeba
3-8 návštěv v pravidelných intervalech, a především pravidelná domácí autoterapie doporučená fyzioterapeutem. Cílem je zmírnit aktuální obtíže a předejít jejich návratu a rozvoji.

Individuální fyzioterapie probíhá na základě doporučení tanečních pedagogů, po prodělaném úrazu, či onemocnění, nebo na základě nového kineziologického rozboru. V individuálních terapiích využíváme techniky měkkých tkání, mobilizace kloubů, cvičení individuální (analytické cviky sloužící ke zvýšení rozsahu pohybu, svalové síly, dechová cvičení aj.)
a cvičení na neurofyziologickém podkladě (DNS, ACT, PNF, senzomotorická stimulace).Pro maximální efekt terapie využíváme nejrůznějších metod a pomůcek - tejpování pevným, či kinesiologickým tejpem, biostimulační lampu, magnetoterapii, masážní míčky, baňky, akupresurní podložky, fasciální nože, posilovací gumy, masážní pistole (které si mohou studenti kdykoliv zapůjčit), balanční plošiny a v případě potřeby i posilovací stroje, které jsou k dispozici ve školní posilovně.


MASÁŽE

Hlavním cílem masáže je obecně řečeno dosažení pozitivních fyzických a psychických účinků.
Konkrétně se jedná o uvolnění svalového napětí, relaxace a snížení stresu, zlepšení nálady, zlepšení průtoku krve, zlepšení flexibility, snížení bolesti a podpora hojení zranění.
Masáže provádíme pomocí dlaní, prstů, loktů, nebo pomocí speciálních pomůcek
– masážní válce, míčky, pistole, baňky. Výběr pomůcek a technik masáže vybíráme na základě individuálních požadavků či potřeb a můžeme nabídnout masáž relaxační a regenerační, sportovní, lymfatickou, nebo funkční, při které se zaměřujeme na konkrétní oblast problému
a můžeme tak podpořit terapie fyzioterapeuta a proces regenerace celkově.

Před každou masáží doporučujeme danou oblast těla 10-15 minut nahřát pod soluxem, který se nachází přímo před masérnou a je k dispozici po celý den.


HYDRO JET - MECHANICKÁ HYDROMASÁŽ

Jedná se o tzv. suchou masážní vanu, která má na povrchu gumovou membránu, přes kterou je přenášen tlak vodních masážních trysek na záda a nohy masírované osoby. Při masáži tedy nedochází k přímému kontaktu těla s vodou. Pacient se v lehkém oblečení opatrně položí na záda na gumovou membránu masážní vany (je důležité vyndat všechny ostré předměty z kapes) a nechá trysky masírovat celé tělo. Pomocí manuálního ovladače lze řídit rozsah masírované plochy, dobu a intenzitu masáže. Doporučená doba procedury je 15-30 minut. HydroJet doporučujeme využívat po tréninku pro podporu regenerace. Optimální frekvence je 2-3x týdně, při vysoké zátěži i v kombinaci s masáží a individuální fyzioterapii


SOLUX

Solux je lampa s umělým zdrojem infračerveného záření, které dobře proniká tkáněmi a má schopnost dostat se i do hlubších vrstev kůže a podkožního vaziva. Infračervené záření a působení tepla ulevuje při chronických bolestivých syndromech pohybového aparátu, snižuje svalové napětí jejich prokrvením a urychluje tím jejich regeneraci. Využití lampy s infračeveným zářením doporučujeme využívat 2-3x týdně před tréninkem jako zahřátí svalů, nebo po tréninku v rámci regenerace. Zároveň je vhodné využívat solux na 10-15 minut před každou masáží pro maximalizaci jejího efektu.


BAZÉN

Se studenty každý týden jezdíme do aquaparku na Barrandově - https://www.aquadream.cz/ - studenti tráví zhruba polovinu času zvýšením fyzické kondice plaváním (cca 15 bazénů) a ve druhé části mohou relaxovat ve vířivkách, na masážních roštech apod. Vstup a dopravu do bazénu hradí škola.


POSILOVNA

Škola disponuje posilovnou s množstvím posilovacích strojů, cvičících podložek, jednoručních činek, žebřin, jóga bloků aj. Cílem návštěvy posilovny je u studentů jak kompenzace náročného tanečního tréninku, tak zvýšení svalové síly a u chlapců i žádoucí nárůst svalové hmoty.