Maturity, absolutoria

Termíny maturitních zkoušek a absolutorií:

  • MZ písemné práce: 4. 4. 2024 a 11. 4. 2024
  • Státní maturity – didaktické testy: AJ 2. 5. 2024, ČJ 3. 5. 2024
  • Praktická MZ: 9. 4. 2024 
  • Absolventské představení: 14. 6. 2024
  • Ústní MZ: 27. – 28. 5. 2024
  • Absolutoria: 20. – 21. 6. 2024

MATURITA

Anglický jazyk

Český jazyk

Dějiny hudby

Dějiny výtvarné kultury

Dějiny tance

ABSOLUTORIUM