Taneční učitelé roku 2024, 16. 05. 2024 Městská knihovna v Praze

16.05.2024

Finálový večer a vyhlášení výsledků 15. ročníku festivalu
Účastníky jsou choreografové tanečních souborů, škol a klubů věkové kategorie 6 – 15 let. Kvalita taneční výchovy v žákovských věkových kategoriích má pro náš žánr výjimečný význam, proto musíme o tyto taneční učitele…. a většinou současně tvůrce….. výjimečně pečovat. V této oblasti sledujeme také řadu problémů, nejasností a předsudků, které můžeme odstraňovat pouze neustálou konfrontací a diskusí. Musíme zajistit prostor pro tato "setkávání při práci", naučit se vést odborný a otevřený dialog a také společně chránit základní kvality tanečního žánru a jeho školství před negativními vlivy komerce a konzumu. Cítíme, že konzervatoř pro to může (resp. musí) vytvořit potřebné odborné, produkční a společenské podmínky.

Hlavním cílem je komplexní hodnocení osobnosti tanečního učitele a jeho profesionálního přístupu k uměleckým, pedagogickým a společenským úkolům této profese: – příprava interpretů pro scénickou uměleckou práci – vytvoření uměleckého díla – inscenování uměleckého díla (režie, světla, zvuk, kostýmy, scénografie) – prezentace vlastní osobnosti, svého souboru a své choreografické tvorby.

Taneční učitelé roku 2024 vznikli za podpory:

         www.praha.sansha.com                             www.grishkoshop.com

Taneční učitelé roku 2024 vznikli za finanční podpory Městské části Praha 1.