Talentové zkoušky 22. 01. 2024

22/01/2024

Taneční centrum Praha - konzervatoř z.ú. vyhlašuje podle § 60 školského zákona přijímacího řízení pro 8 leté studium.

Kód oboru: 82-46-M/01
Název oboru: Tanec

Odevzdání přihlášek: do 30. 11. 2023
Termín talentových zkoušek: 22. 1. 2024