Jason Beechey a Christian Canciani z Palucca University of Dance Dresden

09.10.2023

Na začátku října nás navštívili vážení hosté z drážďanské Palucca University of Dance – Jason Beechey a Christian Canciani.

Studenti vyšších ročníků s nimi měli lekce klasického a současného tance. Několika lekcí se zúčastnili také členové Pražského komorního baletu.

Děkujeme za vše a těšíme se na další spolupráci.


At the beginning of October, we were visited by esteemed guests from the Palucca University of Dance in Dresden - Jason Beechey and Christian Canciani.

The students of the upper years had classical and contemporary dance lessons with them. Members of the Prague Chamber Ballet also attended several classes.

Thank you for everything, and we look forward to further cooperation.