Jak se dělá taneční divadlo, 12. 01. 2024 Divadlo Bravo!

12/01/2024

Profilové výchovné a vzdělávací představení tanečního divadla pro školy. Dramaturgie je zaměřena speciálně na 1. a 2. stupeň základních škol. Prostřednictvím vybraných ukázek světového a domácího repertoáru motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k pohybu, tanci, divadlu a kultuře.

Každé období tanečního umění je současně prezentováno choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru uměleckého souboru Baletu Praha Junior.

Rezervace vstupenek na adrese: produkce@m-c-t.cz