Absolventské představení 2024, 14. 06. 2024 Stavovské divadlo

14.06.2024

Dobrý večer kolegové, studenti, rodiče a diváci tanečního divadla,

již 30 let nabízíme mimořádně talentovaným a zvídavým dětem, jejichž rodiče mají vysoké nároky na jejich vzdělání, unikátní vzdělávací koncepci "konzervatoř – gymnázium". Také respektujeme, že naši učitelé a předchůdci založili v roce 1961 první umělecký soubor moderního tance ve Střední Evropě. To jsou naše kořeny. Proto jsme při budování konzervatoře, hned po roce 1989, vždy dbali o neustálé propojení tréninkového procesu se scénickou praxí a promyšlenou dramaturgií po celou dobu osmiletého studia. Organizujeme plně profesionální umělecké, produkční i technologické zázemí pro veřejnou uměleckou činnost – často v přímé spolupráci a koprodukci s prestižními institucemi tanečního umění.

Sestavit program absolventského představení není těžké: udržujeme stabilní kontakty s významnými zahraničními i domácími tvůrci a máme vlastní choreografickou dílnu doplňovanou novými absolventy. Všichni absolventi měli možnost již od 3. ročníku pracovat v juniorských uměleckých tělesech Baby Balet Praha a Balet Praha Junior, někteří spolupracovali v samostatných projektech při kulturních, edukativních a motivačních akcích. Ti nejaktivnější během studia absolvují kolem 300 představení – proto mohou vstupovat na absolventské jeviště se zdravým sebevědomím a odhodláním ukázat to nejlepší, co vytěžili ze svého čerstvě dospělého talentu. Je to ročník, který přesně uprostřed studia těžce prožíval dvouleté covidové období v digitálním prostředí classroomů, streamů a online představení. Zkušební variace studenti pravidelně posílali do školy na videu z obýváků, chodeb, kočárkáren, teras a parků. Dnešní absolventi i jejich pedagogové a tvůrci museli tohle všechno překlenout a dohnat – zaslouží velké uznání.

Kompetence absolventů se netýkají jen interpretace – tedy řemeslného vybavení v klasických, současných a etnických tanečních technikách, výrazových schopností, pohybové a prostorové inteligence a mimořádné rytmické, resp. hudební paměti. Našim studentům umožňujeme naplno "dělat" divadlo a kulturu – seznámit se s tvůrčími a inscenačními postupy, scénickými technologiemi, ale také s kulturním managementem, grantovou diplomacií a komplexní rehabilitační péčí nezbytnou pro profesionální kariéru. Vše jsou to zcela nová kritéria uměleckého školství – proto není ani po třiceti letech lehké vysvětlit to resortu školství i některým kolegům z branže… ale bezpečně to funguje. Nakonec – posuďte sami.

Příjemný večer s juniorským tanečním divadlem.

Ing. Antonín Schneider

Dramaturg TCP – konzervatoře  

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci Roku české hudby 2024.