https://dtu.webnode.cz/

Citlivě zrekonstruovaná budova pivovaru Braník poskytuje kvalitní zázemí pro taneční vzdělávání a kontinuální činnost profesionálních nezávislých souborů.

Dům tanečního umění je zastřešující správní, produkční a ekonomickou institucí s vlastní právní subjektivitou (zapsaný spolek), která koordinuje maximálně efektivní využití objektu a celého tohoto unikátního konceptu mimořádně rozsáhlé vzdělávací a kulturní služby. Všichni stálí rezidenti Domu tanečního umění jsou nezávislé - nestátní neziskové organizace.

Taneční centrum Praha - konzervatoř po selhání všech jednání s MÚ Praha 5 a Magistrátem Prahy (2009 - 2020) zvolila poslední reálný záchranný krok a v únoru 2021 zajistila nové sídlo v soukromém sektoru - v citlivě revitalizovaném a přísně památkově chráněném průmyslovém areálu Pivovar Braník (z roku 1898). Následovala složitá a nákladná rekonstrukce na vzdělávací, kulturní, produkční a technologické prostory - kolaudační řízení bylo ukončeno - již za plného provozu - v červenci 2022. Ke spolupráci jsme přizvali i další kriticky ohrožené partnery a vznikl "Dům tanečního umění", který zajišťuje podmínky pro:

 • realizaci vzdělávací koncepce "Tanečního centra Praha - konzervatoře"
 • umělecký provoz "Pražského komorního baletu"
 • činnost agentury "Mezinárodní centrum tance"(Balet Praha Junior, Baby Balet Praha)
 • vzdělávací a charitativní činnost "Nadace Tanec a Divadlo"
 • vzdělávací a výzkumnou činnost "Nadačního fondu a Institutu Pavla Šmoka"
 • dětské taneční studio "Terpsichore" - přípravné oddělení konzervatoře
 • dětské muzikálové divadlo "Youth Musical Theatre"
 • Tap Dance Studio - dvě skupiny: dospělí, děti od 6 let
 • otevřené večerní lekce současného tance pro veřejnost
 • taneční trénink vybraných oddílů moderní gymnastiky
 • talentové testy pro uchazeče o studium tance v dětských studiích a konzervatoři
 • "Další vzdělávání tanečních pedagogů" pro neaprobované kolegy ze ZUŠ
 • masterclassy choreografické práce pro uchazeče o studium na VŠ uměleckého oboru
 • demonstrační metodické lekce pro uchazeče o studium na VŠ pedagogického oboru
 • studentskou produkční agenturu - příprava pro studium VŠ manažerského oboru
 • Fundraising - zpracování grantových žádostí pro veřejnou správu, stát, Norské fondů
 • zkoušky repertoáru First International Ballet School Prague
 • zkoušky repertoáru nezávislých tanečních tvůrců a skupin (nepravidelně)
 • semináře Institutu Pavla Šmoka o historii českého tanečního divadla
 • semináře Asociace tanečních umělců o problematice nezávislé taneční sféry
 • veřejné ukázky repertoáru uměleckých těles při akcích rezidentů areálu Pivovar Braník
 • přehlídky děl s pastorální tématikou "Vánoční taneční scéna" v Braníku
 • taneční zkušebny a zázemí pro festival "Mezinárodní týdny tance"
 • přehlídka choreografií pro děti "Taneční učitelé roku" - první část a generálky finále
 • produkční zázemí pro propagaci a marketing akcí současného tanečního divadla
 • skladovací prostory pro scénické technologie, kulisy a rekvizity pro nezávislou scénu

Vzniklo tak unikátní (dosud v ČR neexistující) kulturní zařízení, které poskytuje odborné, umělecké i technologické zázemí pro taneční školství, umělecká tělesa tanečního divadla, výzkumnou a charitativní činnost a komunitní potřeby občanů a rodičovské veřejnosti. V Domě tanečního umění je k dispozici zatím celkem 3126 m² plochy (Stará varna a část Sladovny): cvičné jeviště, 5 tanečních studií, 5 učeben s videoprojekcí, aula - koncertní síň, 2 klubovny, studovna, laboratoř audio - video, produkční a provozní zázemí - kanceláře a sklady, knihovna, videotéka, historický archiv tanečního umění, copy centrum, posilovna, rehabilitace, masérna, šatny a hygienické a stravovací zázemí pro cca 200 osob, krejčovna + kostymérna + prádelna, dílna + rekvizitárna + sklad scénických technologií, sklady sportovního a kondičního vybavení.

Rezidenti Domu tanečního umění (zatím 280 stálých uživatelů a cca 60 externích, resp. "veřejnost") tímto způsobem pomáhají řešit fatální nedostatek infrastruktury pro taneční umění, umělecké školství a pohybově estetické discipliny v Praze.