Grantové podpory

Taneční centrum Praha zajišťuje spolupráci mezi kulturními institucemi a školami

Popis projektu:

Taneční pedagogové na základním stupni a také tělocvikáři a trenéři estetických sportů často nemají potřebnou aprobaci ani zkušenosti (a odvahu), nebo užívají jen velmi úzký odborný okruh svých kompetencí. Neumí používat nové externí zdroje, prameny a impulzy, moderní metody estetické výchovy, správně a v plné šíři prezentovat mimořádnou kapacitu tělesné kultury - její umělecký, společenský i zdravotní - rehabilitační a terapeutický potenciál. Tělesná kultura není tetování, piercing, barva vlasů a nehtů atd.). Tělesná kultura musí být spojena se správným rozvojem svalové hmoty a motoriky, kondice (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost), promyšlenou životosprávou a komplexně: se zdravým životním stylem. K mladému člověku je třeba přistupovat individuálně a vhodně usměrňovat všestranný rozvoj dětské osobnosti (tři T: talent, tempo, temperament). Úspěch se dostaví jen tehdy, když sám pedagog je nejen propagátorem, ale především bezvýhradným příkladem v těchto oblastech.

Plánované cíle: 

  • Zvýšení a rozšíření odbornosti tanečního pedagoga, inspirace pro další práci s žáky
  • Získání základních kompetencí v taneční a estetické výchově pro trenéry estetických a tanečních sportů
  • Možnost využití získaných dovedností a znalostí v každodenní pedagogické činnosti
  • Pro pedagogy, lektory a trenéry takové kontakty a konfrontace nabídnou nové zkušenosti a inspirace pro další práci, motivaci a reálnou představu, co vše může, resp. by mělo znamenat studium "tance"
  • Vzájemné předávání zkušeností, vzájemná konfrontace výsledků práce, získání reálného obrazu o taneční výchově v ČR

Celý projekt je podpořen z finančních prostředků EU.