Taneční učitelé roku 2023

25/05/2023

Finalisté jsou již vybráni! Přijďte se podívat na finálový večer 14. ročníku soutěže Taneční učitel roku 2023 a podpořte jak pedagogy tance, kteří se věnují taneční výchově dětí a mladistvých, tak nadšené tanečníky. Vstupenky si můžete zakoupit zde:


Kvalita taneční výchovy v žákovských věkových kategoriích má pro náš žánr výjimečný význam. Proto chceme o tyto taneční učitele, často i tvůrce a choreografy, výjimečně pečovat. Vnímáme diskuze a odborné konzultace jako účinný komunikační nástroj na stále se opakující problémy, předsudky a mýty, které v této oblasti dosud přetrvávají. Proto je naším cílem zajistit prostor pro takováto setkávání při práci, a zajistit tak „bezpečné prostředí“ pro vedení odborného a otevřeného dialogu. Předpokládáme a jsme přesvědčení, že právě takovéto aktivity pomohou chránit základní kvality a principy tanečního umění a jeho školství před negativními vlivy komerce, konzumu a amaterismu.

V příštím období se chceme zaměřit na vyhledávání a správnou motivaci chlapecké, resp. mužské populace pro taneční vzdělávání. Důraz budeme klást také na kvalitní prezentaci tvůrčí práce, tzn., nestačí mít pouze skvělý soubor a zajímavý repertoár - veřejnosti to také musíme vkusně i zajímavě sdělit. Pro tyto cíle chceme vytvořit odborné, produkční a společenské podmínky. Případné konzultace zajistí sekretariát TCP.

Kdo? Choreografové tanečních souborů, škol a klubů věkové kategorie 6 - 15 let 

Kdy? 
Vyhlášení akce - zveřejnění podmínek: 15. října 2022
Uzávěrka přihlášek: 31. března 2023 
Vyhlášení výsledků hodnocení 1. kola - jmenování finalistů 15. dubna 2023 
Finálový večer + vyhlášení výsledků: čtvrtek 25. května 2023 v 17,00

Kde? Velký sál Městské knihovny v Praze, Mariánské nám., Praha 1


Co je zapotřebí?
Účastníci vyplní on-line formulář pro každou choreografii zvlášť - link: https://forms.gle/SvrUygnSf4R5wzsL6 

Následně poslat e-mailem na tcp@tanecnicentrum.cz
- odborný životopis choreografa (max. 1 strana A4 + 1 foto - ve formátu pdf)
- charakteristika souboru, (max. 1 strana A4 + max. 3 fota - ve formátu pdf)
- kompletní videonahrávku přihlášených choreografií elektronickou formou (link, upload -         YouTube nebo el. úschovna), případně poslat DVD poštou.
- Jeden tvůrce může přihlásit i více prací, ale v celkové délce max. 10 minut 
- Písemná, resp. digitální prezentace jsou povinnou složkou dokumentace tvůrce a jeho   nominace do finálového představení. Pozor - úroveň prezentace tvůrce, díla a jeho interpretů je významnou složkou hodnocení a zařazení do finále!