Grantové podpory

Taneční centrum Praha zajišťuje spolupráci mezi kulturními institucemi a školami 2023/2024 v rámci NPO - MK, Kreativní učení II

Popis projektu:

Taneční pedagogové na základním stupni a také tělocvikáři a trenéři estetických sportů často nemají potřebnou aprobaci ani zkušenosti (a odvahu), nebo užívají jen velmi úzký odborný okruh svých kompetencí. Neumí používat nové externí zdroje, prameny a impulzy, moderní metody estetické výchovy, správně a v plné šíři prezentovat mimořádnou kapacitu tělesné kultury - její umělecký, společenský i zdravotní - rehabilitační a terapeutický potenciál. Tělesná kultura není tetování, piercing, barva vlasů a nehtů atd.). Tělesná kultura musí být spojena se správným rozvojem svalové hmoty a motoriky, kondice (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost), promyšlenou životosprávou a komplexně: se zdravým životním stylem. K mladému člověku je třeba přistupovat individuálně a vhodně usměrňovat všestranný rozvoj dětské osobnosti (tři T: talent, tempo, temperament). Úspěch se dostaví jen tehdy, když sám pedagog je nejen propagátorem, ale především bezvýhradným příkladem v těchto oblastech.

Plánované cíle: 

  • Zvýšení a rozšíření odbornosti tanečního pedagoga, inspirace pro další práci s žáky
  • Získání základních kompetencí v taneční a estetické výchově pro trenéry estetických a tanečních sportů
  • Možnost využití získaných dovedností a znalostí v každodenní pedagogické činnosti
  • Pro pedagogy, lektory a trenéry takové kontakty a konfrontace nabídnou nové zkušenosti a inspirace pro další práci, motivaci a reálnou představu, co vše může, resp. by mělo znamenat studium "tance"
  • Vzájemné předávání zkušeností, vzájemná konfrontace výsledků práce, získání reálného obrazu o taneční výchově v ČR

Celý projekt je podpořen realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK. 


Zahraniční experti spolupracují s KKS – taneční umění 

Popis projektu:

Projekt vychází zdlouholeté tradice – spolupráce se zahraničními odborníky. Cíl spolupráce: zahraniční odborník přináší informace i konkrétní umělecká díla, předává konkrétní zkušenosti – především metodické, inscenační a produkční, vyjadřuje své postoje a názory – účastníci teoretických seminářů, diskusních setkání a praktických lekcí získávají konkrétní znalosti, nové impulsy a inspiraci pro svoji další práci v oboru taneční umění. Odborníci povedou praktické lekce, teoretické semináře – profesní příprava – propedeutika, lekce umělecko-pedagogické přípravy, diskusní setkání s účastníky zaměřené na:

- didaktika a metodika taneční výchovy

- taneční techniky, interpretace tanečního díla

- didaktika a metodika taneční výchovy

- stavba choreografie, inscenační postupy, spolupráce choreografa se scénickými profesemi

- propagace, produkce, fundraising tanečního díla

Celý projekt je podpořen z finančních prostředků EU.