Talentové zkoušky

Termín talentových zkoušek: 30. 1. a 31. 1. 2023 

Při talentových zkouškách zkoumáme fyzické a psychické předpoklady v následujících oblastech: 

Fyzické dispozice: 

1. celkový exteriér, proporce postavy, svalový reliéf, somatotyp 

2. rychlý a "bezbarierový" rozvoj pohybových dispozic - pohyblivost končetin a páteře 

3. muzikálnost a rytmičnost projevu, pohybová koordinace a s tím související výrazové schopnosti tělesné, gestické a mimické 

4. předpoklad intenzivního a vyváženého rozvoje fyzické kondice a svalového aparátu: maximální výkon, odolnost, rychlá regenerace 

5. celkový zdravotní stav: zranění, nemoci, alergie (ortopedie, neurologie, pediatrie) 

Psychické dispozice 

1. zřetelný rozvoj individuality - výrazné osobnostní charakteristiky, ambice pro veřejný projev a extrovertní chování bez nezdravého exhibicionismu 

2. zdravá životospráva, stravovací návyky a denní režim 

3. vysoká míra "vzdělatelnosti" - inteligence, vnímavost, zvídavost, touha po vzdělání 

4. předpoklady pro vysokou pracovní morálku, zodpovědnost a dlouhodobou výkonnost 

5. sociální inteligence - předpoklady pro intenzívní spolupráci ve studijní, resp. umělecké skupině, schopnost potlačení negativních rysů osobnosti (egoismus, falešné ambice a zkreslené sebehodnocení) ve prospěch budování týmu a korektní pracovní atmosféry